Historie

Mezinárodní noc pro netopýry probíhá pod záštitou Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (EUROBATS), a to již od roku 1997. Původně se konala pouze v evropských zemích, v roce 2012 se rozšířila i na další kontinenty a stala se tak akcí celosvětovou.

V České republice se první netopýří noc uskutečnila v roce 1998 na čtyřech místech. V dalších letech pak počet lokalit i návštěvnost akcí rychle narůstaly. Netopýří noc se stala tradicí, která oživuje konec léta a vzbuzuje rostoucí zájem veřejnosti. V současnosti si zájemci mohou vybrat z více než 50 zajímavých míst po celé ČR, kde se každoročně celkově sejde několik tisíc lidí.

Mezinárodní noc pro netopýry v ČR: počet lokalit v jednotlivých letech
Mezinárodní noc pro netopýry v ČR: počet návštěvníků v jednotlivých letech

Víte, že…?

  • V současnosti se Mezinárodní noc pro netopýry koná ve více než 30 státech světa a další stále přibývají.
  • Řada lokalit u nás má dlouhou tradici netopýřích nocí, akce zde probíhají opakovaně každý rok (např. jeskyně Na Turoldu u Mikulova a Panský lom v Liberci od roku 1998, Chýnovská jeskyně a jeskyně Na Špičáku od roku 2001, hrad Týnec nad Sázavou od roku 2004).
  • Dlouholetým aktivním organizátorem netopýřích nocí a propagátorem ochrany letounů byl prof. Jiří Gaisler z Masarykovy univerzity v Brně (1934-2014), jeden z nejvýznamnějších evropských chiropterologů.