Pro organizátory

Koordinátorkou Mezinárodní noci pro netopýry v ČR je Jana Vandrovcová, kterou mohou případní zájemci o pořádání akce kontaktovat a získat tak bližší informace.

Kdo se může stát organizátorem?

Organizátorem se může stát každý, kdo má zájem akci pořádat a domluví se na spolupráci s některým z členů ČESON, který akci odborně zaštítí. Pro organizátory je připraven manuál pro pořádání veřejných akcí ČESON, který po dohodě zašleme. Akci je nezbytné každoročně včas nahlásit koordinátorce, a to prostřednictvím online formuláře.

Kdy se akce koná?

Oficiální datum konání Mezinárodní noci pro netopýry je poslední srpnový víkend, akci lze však uspořádat i v jiném blízkém termínu (cca od poloviny srpna do konce září).

Materiály a propagace

  • Pro pořadatele jsou k dispozici oficiální plakáty vydané EUROBATS a pamětní vstupenky, které jsou distribuovány dle domluvy s koordinátorkou.
  • Po dohodě lze zaslat letáky a další propagační materiály vydané ČESON – prosíme, kontaktujte sekretariát (email: netopyr@ceson.org).
  • Pro dětské návštěvníky lze využít také výukové materiály, které jsou volně ke stažení na webu ČESON (např. pracovní listy, netopýří sešity). Najdete zde také náměty na další aktivity s dětmi.
  • Plánujete prezentovat návštěvníkům ukázku odchytu netopýrů do sítí? ČESON na pořádání netopýřích nocí disponuje výjimkou ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Je však nezbytné každoročně do 30. června nahlásit datum a místo konání jednotlivých akcí. Výjimka se následně vztahuje na pořadatele z řad členů ČESON.
  • Nahlášené akce jsou zahrnuty do souhrnné propagace, kterou ČESON zajišťuje (tisková zpráva, webové stránky, facebook).

Všem organizátorům děkujeme za jejich čas a nasazení, se kterým každoročně veřejnosti ukazují, že netopýři jsou pozoruhodní a zároveň velmi zranitelní živočichové, jejichž přežití závisí na přístupu každého z nás.