Pro organizátory

Koordinátorem Mezinárodní noci pro netopýry v ČR je Daniel Horáček, kterého mohou případní zájemci o pořádání akce kontaktovat a získat tak bližší informace.

Kdo se může stát organizátorem?

Organizátorem se může stát každý, kdo má zájem akci pořádat a domluví se na spolupráci s některým z členů ČESON, který akci odborně zaštítí. Pro organizátory je připraven manuál pro pořádání veřejných akcí ČESON, který po dohodě zašleme. Akci je nezbytné každoročně včas nahlásit koordinátorovi.

Kdy se akce koná?

Oficiální datum konání Mezinárodní noci pro netopýry je poslední srpnový víkend, akci lze však uspořádat i v jiném blízkém termínu (cca od poloviny srpna do konce září).

Materiály a propagace

  • Pro pořadatele jsou k dispozici oficiální plakáty vydané EUROBATS a pamětní vstupenky, které jsou distribuovány dle domluvy s koordinátorem.
  • Po dohodě lze zaslat letáky a další propagační materiály vydané ČESON – prosíme, kontaktujte sekretariát (email: netopyr@ceson.org).
  • Pro dětské návštěvníky lze využít také výukové materiály, které jsou volně ke stažení na webu ČESON (např. pracovní listy, netopýří sešity). Najdete zde také náměty na další aktivity s dětmi.
  • Plánujete prezentovat návštěvníkům ukázku odchytu netopýrů do sítí? ČESON na pořádání netopýřích nocí disponuje výjimkou ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Je však nezbytné každoročně do 30. června nahlásit datum a místo konání jednotlivých akcí. Výjimka se následně vztahuje na pořadatele z řad členů ČESON.
  • Nahlášené akce jsou zahrnuty do souhrnné propagace, kterou ČESON zajišťuje (tisková zpráva, webové stránky, facebook).

Všem organizátorům děkujeme za jejich čas a nasazení, se kterým každoročně veřejnosti ukazují, že netopýři jsou pozoruhodní a zároveň velmi zranitelní živočichové, jejichž přežití závisí na přístupu každého z nás.